🌏 świat to harmonia, to harmonia kontrastów…… oświecenie i ciemność… nasze zalety i nasze wady… nasze dobro i nasze zło…….nie ma księżyca bez słońca… nie ma niczego bez wszystkiego 🕚 nie ma CZASU bez grawitacji… nie ma dnia bez nocy… nie ma nienawiści bez miłości… nie ma dobra bez zła… nie istnieje odwaga… jeśli nie pojawi się lęk… nie ma uzdrowienia bez…